szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych.
38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.Opublikował: Ilona Szwalgun-Wendt
Publikacja dnia: 26.10.2016
Podpisał: Ilona Szwalgun-Wendt
Dokument z dnia: 24.10.2016
Dokument oglądany razy: 585